Menu

 Strona główna
 Aktualności
 Nieco historii
 Konkursy
 Ogłoszenia
 Fotogaleria
 Stare widokówki
 Kontakt
 Archiwum

Stowarzyszenie

 O nas
 Statut
 Władze
 Dokumenty

Z Archiwum Redakcji
 
 

Wyszukiwarka
Nasi Partnerzy
 
Stronę sponsoruje
 
 

Krótko o nas

 
Cele Stowarzyszenia

 1. Promocja Gminy Nowe Miasteczko w kraju i za granicą.
 2. Organizowanie i pobudzanie inicjatyw mieszkańców z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych.
 3. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowch Gminy Nowe Miasteczko i okolic.
 4. Opiniowanie przedsięwzięć zwiazanych z rozwojem Gminy Nowe Miasteczko.
 5. Działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 7. Poznawanie kultur innych narodów i krajów.
 8. Integracja mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko.
 9. Gromadzenie materiałów dotyczących naszego regionu.

Jakie korzyści można osiągnąć z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu?

  Można:
 • wykazać się swoimi zdolnościami, pomysłami, działaniem na rzecz innych,
 • wychodzić do ludzi, być z ludźmi - nie zaznawać samotności,
 • czuć się potrzebnym,
 • mieć możliwośc nawiązania wartościowych kontaktów z ludźmi,
 • czynnie uczestniczyć w życiu środowiska,
 • brać udział w warsztatach, sympozjach, konferencjach itp.,

 • uzyskiwać rekomendacje i poparcie w środowisku,
 • uzyskać tytuł Zasłużonego Obywatela Nowego Miasteczka.
Nasze konto bankowe

21 9673 1017 0010 0116 8537 0001
BS. Kożuchów O/Nowe Miasteczko

  Na konto mogą trafiać:
 • Składki członkowskie (do końca I półrocza)

 • Darowizny
 • Spadki
 • Zapisy
 • Ofiarność Publiczna

Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl